Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Thông báo số 241-TB/QU ngày 08/12/2021 về Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn Quận năm 2021
Ngày đăng 08/12/2021 | 14:59  | Lượt xem: 74

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm