Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Công văn số 264/HĐND-VP ngày 09/9/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân tháng 9 năm 2021của Đại biểu HĐND Thành phố
Ngày đăng 13/09/2021 | 10:35  | Lượt xem: 143

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm