Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Công văn số 259/HĐND-VP ngày 19/11/2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc với cử tri trước ký họp thứ 4HĐND Quận khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/11/2021 | 22:50  | Lượt xem: 50

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm