Hướng dẫn thực hiện pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/03/2016 | 00:00  | Lượt xem: 3722

Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Chi tiết tại: File đính kèm