Hướng dẫn thực hiện pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày đăng 29/02/2016 | 00:00  | Lượt xem: 3185

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Chi tiết tại: File đính kèm