Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận đã tiến hành giám sát việc đăng ký, kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 23/04/2022 | 09:51  | Lượt xem: 11

Trong 03 ngày 19- 22/4/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận đã tiến hành giám sát việc đăng ký, kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2021 trên địa bàn các phường: Xuân Tảo, Đức Thắng và Đông Ngạc. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát, các đồng chí trong Đoàn giám sát và các đồng chí đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan.

Tại buổi giám sát, các đơn vị đã báo cáo chi tiết kết quả thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2021. Theo đó, các phường đã thực hiện triển khai tích cực tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc kê khai thực hiện thường xuyên. UBND các phường đã đưa nhiệm vụ kê khai, thu thuế vào Nghị quyết chung của Đảng ủy phường; thực hiện tốt công tác tuyên truyền,....Tuy nhiên gặp những khó khăn như vấn đề thu phí các loại đất: đất biệt thự, đất lấn chiếm;…

Về phía đại diện Lãnh đạo UBND các phường đã có những giải trình cụ thể đối với các ý kiến của Đoàn giám sát nêu ra tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Trưởng Đoàn giám sát phát biểu

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá UBND phường đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát, đề nghị UBND phường tuyên truyền vận động người dân kê khai, nộp thuế; Rà soát, kê khai, điều chỉnh, bổ sung các trường hợp chưa nộp hoặc có sai sót; Đề nghị cơ quan thuế: thực hiện lập sổ bộ thuế: thường xuyên rà soát hàng năm kịp thời điều chỉnh những trường hợp  sai sót, bổ sung các trường hợp phát sinh; Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và môi trường Quận, UBND phường trong tất cả các khâu từ kê khai, lập sổ bộ thuế cho đến việc thu, nộp thuế. Đề nghị các đơn vị hoàn thiện báo cáo theo đóng góp của Đoàn giám sát và gửi lại về Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn