Hỏi đáp Hỏi đáp

giải quyết đất dãn dân ao Phiên Nha, phường Thụy Phương

Kính gửi UBND quận Bắc Từ Liêm! Kính đề nghị UBND Quận chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dãn dân Ao phiên nha, phường Thụy Phương. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi:  Trần Hùng

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận trả lời cụ thể như sau:

Ngày 10/9/2019, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 302/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giải quyết kiến nghị của cử tri trong việc giao đất ở giãn dân tại khu đất Ao Phiên Nha, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm; theo đó, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, rà soát hồ sơ và quá trình, kết quả thực hiện từ trước đến nay đối với dự án; căn cứ quy định pháp luật, tham mưu đề xuất UBND Thành phố giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố đã tổ chức họp liên ngành vào ngày 09/12/2019 để thống nhất nội dung đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!