Hỏi đáp Hỏi đáp

thủ tục làm thang bảng lương

Kính gửi UBND Quận Bắc Từ Liêm: Cho tôi hỏi thủ tục nộp hồ sơ thang bảng lương lần đầu gồm những giấy tờ gì? Hồ sơ gồm mấy bản? Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi:  Đỗ Tuyết Nhung

Trả lời

 

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận trả lời cụ thể như sau:

Thủ tục nộp hồ sơ bảng lương lần đầu gồm các giấy tờ liên quan sau:

1. Hợp đồng lao động.

2. Danh sách sử dụng lao động.

3. Đăng ký kinh doanh bản sao chứng thực hoặc đem bản gốc và bản phô tô đến đối chiếu;

4. Công văn đăng ký hệ thống bảng lương.

5. Biên bản cuộc họp.

6. Bảng lương.

7. Bảng quy định các chức danh cụ thể.

Mỗi giấy tờ gồm 02 bộ.

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận một cửa của Quận theo số điện thoại 024.32242.110 để được hướng dẫn và gửi file mẫu các giấy tờ trong bộ hồ sơ khi nộp.

Trân trọng!