Hỏi đáp Hỏi đáp

vệ sinh môi trường

Kình gửi quận Bắc Từ Liêm: Một số nhân viên thu gom rác trên địa bàn quận đi thu gom rác không thu hết rác trong ngày, không quét chân rác, không gõ kẻng. Đề nghị UBND Quận chỉ đạo tăng cường công tác giám sát đơn vị thu gom rác để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường. Mong sớm nhận được hồi đáp. Trân trọng!

Người hỏi:  Nguyễn văn Long

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận trả lời như sau:

Thực hiện theo Quyết định số 147/QĐ-TTMSTSC ngày 27/02/2017 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 18/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; từ ngày 01/3/2017, Liên danh nhà thầu Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội- Công ty CP Công trình đô thị Long Biên thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận.

UBND Quận đã giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận là đơn vị kiểm tra, giám sát công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, để công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn được đảm bảo, phù hợp với từng địa bàn khu dân cư, Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận đã yêu cầu Nhà thầu thống nhất với UBND các phường và các Tổ dân phố về thời gian, lịch trình thu gom để nhân dân cùng phối hợp và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Nhà thầu.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện đã có một số phản ánh của người dân về việc một số nhân viên trong quá trình đi thu gom rác trong ngày không quét chân rác, không gõ kẻng. Về việc này, UBND Quận đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác duy trì VSMT, thu gom, vận chuyển của rác của Nhà thầu trên địa bàn. Yêu cầu liên danh nhà thầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trước, trong và sau ca làm việc; quán triệt và xử lý những trường hợp công nhân đi thu gom rác không đúng quy trình như: lịch trình, thời gian, không gõ kẻng khi đi thu gom rác và không thực hiện quét dọn, vệ sinh các chân điểm rác gây mất vệ sinh môi trường.

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND Quận đề nghị UBND các phường, các Tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định góp phần đảm bảo VSMT trên địa bàn Quận.

.Trân trọng cảm ơn!