Hỏi đáp Hỏi đáp

đền bù GPMB

Kính mong UBND Quận tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện của 3 HTX Tây Tựu liên quan đến việc giải quyết đền bù tài sản mương máng khi thực hiện các dự án DV09- 11, DV04- 08, đấu giá 6A, đấu giá 6B, xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi vành đai 4.

Người hỏi:  lê quân

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, sau khi xem xét UBND Quận có ý kiến trả lời như sau:

- Đối với dự án đấu giá 6A: Diện tích thu hồi GPMB của Hợp tác xã dịch vụ số 2 là 348m2; Xí nghiệp ĐTPT Thủy lợi Sông Nhuệ là 784,8m2.

- Đối với dự án DV09-DV11: Diện tích thu hồi GPMB của Hợp tác xã dịch vụ số 2 là 3.621m2; Xí nghiệp ĐTPT Thủy lợi Sông Nhuệ là 1.683,9m2.

Trong quá trình thực hiện GPMB, Hợp tác xã Tây Tựu không chứng minh được tài sản là do HTX tạo dựng; các tuyến mương do HTX quản lý đều tiếp nhận lại của HTX Thủy Nông trước đây và các tài sản được tạo dựng từ ngân sách của nhà nước. Theo quy định tại điều 82 của Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sẽ không được bồi thường. Vì vậy, đề nghị của cử tri là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

- Đối với dự án xây dựng tuyến đường Nam Thăng Long đi vành đai IV:

Quá trình thu hồi đất GPMB: Hợp tác xã số 1, 2, 3 Tây Tựu không chứng minh được tài sản là do HTX tạo dựng (chỉ có HTX số 1 chứng minh được tài sản của Trạm bơm cánh đồng Trụ); các tuyến mương do HTX quản lý đều tiếp nhận lại của HTX Thủy nông trước đấy và các tài sản được tạo dựng từ ngân sách của nhà nước. Theo quy định tại điều 82 của Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sẽ không được bồi thường. Vì vậy, đề nghị của cử tri là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Riêng đối với Hợp tác xã số 1 chứng minh được tài sản của Trạm bơm cánh đồng Trụ: Hiện nay, UBND Quận đã lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, công khai phương án theo quy định, tuy nhiên, trong quá trình công khai có phát sinh về diện tích đất mương, đường. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC Dự án đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Tựu, các phòng ban liên quan xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, thẩm định theo quy định; dự kiến Trình Hội đồng phê duyệt phương án bồi thường trước 20/12/2019.

Sau khi thu hồi đất các dự án, UBND Quận giao Ban QLDA đầu tư xây dựng hoàn thiện, khớp nối đồng bộ HTKT, hoàn trả các tuyến mương thoát nước với hệ thống sẵn có tại khu vực, đảm bảo đủ nguồn nước tưới tiêu cho nông dân sử dụng.

Trân trọng cảm ơn!