Hỏi đáp Hỏi đáp

dự án đường Hoàng quốc việt kéo dài

Đề nghị UBND Quận quan tâm, có biện pháp khắc phục tình trạng Dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thường xuyên bị ngập úng gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến giao thông đi lại của bà con nhân dân trong khu vực. Tôi xin cảm ơn

Người hỏi:  nguyễn trường

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn trao đổi, UBND Quận có ý kiến trả lời như sau:

Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng gồm: 41 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (gồm: 38 hộ phường Cổ Nhuế 2, 03 hộ phường Thụy Phương); Tồn tại 36 hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (gồm: 32 hộ phường Cổ Nhuế 2, 04 hộ phường Thụy Phương) trong đó 03 hộ phường Thụy Phương liên quan đến các bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Về việc dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) có cao độ thiết kế là 6.5 thấp hơn cao độ cổng vào đơn vị khoảng 0.8m, hiện trạng mặt nước xung quanh cao hơn mặt đường khoảng 0,3m dẫn đến gây ô nhiểm môi trường ô nhiểm môi trường.

Xác định được các tồn tại trên, UBND Quận đã và đang tập trung chỉ đạo khắc phục tồn tại để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2020, với một số giải pháp như sau:

-Tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB, bao gồm: Hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến Thành phố về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã phê duyệt phương án BTHT và TĐC nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, hoàn thành trong tháng Quý I/2019; Phê duyệt phương án BTHT và TĐC đối với 23 hộ thuộc phường Cổ Nhuế 2, xong trong Quý III/2019; Đối với các hộ còn lại (15 hộ nhà chung cư Học viện Công an nhân dân, phường Cổ Nhuế 2; 03 hộ phường Thụy Phương), liên quan đến công tác kiểm định an toàn chịu lực khi phá dỡ một phần công trình và kết quả xét xử hành chính giám đốc thẩm sẽ được hoàn thành trong Quý IV/2020.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng quận và các đơn vị có liên quan giải quyết ngập úng tại khu vực (đã thực hiện năm 2017, hạn chế được ngập úng ở một số vị trí, giảm thiểu mất vệ sinh môi trường tại khu vực tập trung dân cư), đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án khớp nối hệ thống thoát nước và sẵn sàng triển khai thi công khi có mặt bằng, bao gồm: Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh nâng cao độ cục bộ tại một số vị trí theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 11131/VP-ĐT ngày 22/11/2017 và đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ thông qua dự án xây dựng đường nối từ Trường Đại học Mỏ Địa chất vào khu công nghiệp Nam Thăng Long; Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường từ đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long qua Viện chăn nuôi đến sông Nhuệ, nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho nhân dân khu vực phường Thụy Phương, đồng thời hỗ trợ giải quyết triệt để việc đấu nối thoát nước ra sông Nhuệ cho tuyến đường.

Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng gồm: 41 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (gồm: 38 hộ phường Cổ Nhuế 2, 03 hộ phường Thụy Phương); Tồn tại 36 hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (gồm: 32 hộ phường Cổ Nhuế 2, 04 hộ phường Thụy Phương) trong đó 03 hộ phường Thụy Phương liên quan đến các bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Về việc dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) có cao độ thiết kế là 6.5 thấp hơn cao độ cổng vào đơn vị khoảng 0.8m, hiện trạng mặt nước xung quanh cao hơn mặt đường khoảng 0,3m dẫn đến gây ô nhiểm môi trường ô nhiểm môi trường.

Xác định được các tồn tại trên, UBND Quận đã và đang tập trung chỉ đạo khắc phục tồn tại để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2020, với một số giải pháp như sau:

-Tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB, bao gồm: Hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến Thành phố về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã phê duyệt phương án BTHT và TĐC nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, hoàn thành trong tháng Quý I/2019; Phê duyệt phương án BTHT và TĐC đối với 23 hộ thuộc phường Cổ Nhuế 2, xong trong Quý III/2019; Đối với các hộ còn lại (15 hộ nhà chung cư Học viện Công an nhân dân, phường Cổ Nhuế 2; 03 hộ phường Thụy Phương), liên quan đến công tác kiểm định an toàn chịu lực khi phá dỡ một phần công trình và kết quả xét xử hành chính giám đốc thẩm sẽ được hoàn thành trong Quý IV/2020.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng quận và các đơn vị có liên quan giải quyết ngập úng tại khu vực (đã thực hiện năm 2017, hạn chế được ngập úng ở một số vị trí, giảm thiểu mất vệ sinh môi trường tại khu vực tập trung dân cư), đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án khớp nối hệ thống thoát nước và sẵn sàng triển khai thi công khi có mặt bằng, bao gồm: Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh nâng cao độ cục bộ tại một số vị trí theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 11131/VP-ĐT ngày 22/11/2017 và đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ thông qua dự án xây dựng đường nối từ Trường Đại học Mỏ Địa chất vào khu công nghiệp Nam Thăng Long; Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường từ đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long qua Viện chăn nuôi đến sông Nhuệ, nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho nhân dân khu vực phường Thụy Phương, đồng thời hỗ trợ giải quyết triệt để việc đấu nối thoát nước ra sông Nhuệ cho tuyến đường.

Trân trọng cảm ơn!