Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Kết luận số 54/KL-UBND ngày 18/11/2021 về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc
Ngày đăng 20/11/2021 | 22:09  | Lượt xem: 82

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm