Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 05/7/2021 về tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 07/07/2021 | 17:20  | Lượt xem: 228

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm