Legislation code 326/KH-UBND
Issuing date 10/11/2020
Published time
Signer Lưu Ngọc Hà
Subject Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước quận Bắc Từ Liêm năm 2021
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Kế hoạch
File attach
1606550572032.pdf
Other legislation