Legislation code 6505/QĐ-UBND
Issuing date 25/11/2020
Published time
Signer Lưu Ngọc Hà
Subject khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong trào thi đua "2 vượt - 4 rèn - 5 phấn đấu" 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Quyết định
File attach
1606543475702.pdf
Other legislation