Legislation code 6615/QĐ-UBND
Issuing date 26/11/2020
Published time
Signer Lưu Ngọc Hà
Subject khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích ng phong trào thi đua :"Cựu chiến binh gương mẫu năm" 2020
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Quyết định
File attach
1606538004001.pdf
Other legislation