Legislation code 6285/QĐ-UBND
Issuing date 11/11/2020
Published time
Signer Lưu Ngọc Hà
Subject khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 trên địa bàn Quận
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Quyết định
File attach
1605870952923.pdf
Other legislation