Legislation code 5588/QĐ-UBND
Issuing date 02/10/2020
Published time
Signer Trần Thế Cương
Subject Tặng danh hiệu " Người tốt, việc tốt" năm 2020
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Quyết định
File attach
1603267325247.pdf
Other legislation