Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Giao ban công tác giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2020
Publish date 17/09/2020 | 11:00  | View Count: 85

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 16/9/2020, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận dự và chủ trì cuộc họp về công tác giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành pháp luật 9 tháng đầu năm 2020. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên- Phó Bí thư thường trựcQuận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Nắng Mai - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND các phường: Liên Mạc, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thủy - QUV, Chánh thanh tra Quận báo cáo

 

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, UBND Quận đã tiếp tổng số 1365 lượt người, trong đó lãnh đạo UBND Quận tiếp 157 lượt người, cán bộ Ban tiếp công dân Quận tiếp 1208 lượt người. Đã tiếp nhận tổng số 556 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận, gồm:116 đơn khiếu nại, 40 đơn tố cáo, 294 đơn đề nghị.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền của Quận: Trong tháng 9, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận là 487 đơn (trong đó đơn tháng 8 chuyển sang là 425 đơn) gồm: 167 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo, 292 đơn đề nghị. Tổng số đơn 9 tháng đầu năm 2020, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận là 915 đơn (trong đó đơn từ năm 2019 chuyển sang là 411 đơn) gồm: 281 đơn khiếu nại, 76 đơn tố cáo, 558 đơn đề nghị).

Kết quả giải quyết đơn thư: Trong tháng 9, UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban xem xét giải quyết xong 80 đơn gồm: 19 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 55 đơn đề nghị. Cộng 9 tháng đầu năm 2020, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo giải quyết được 508 đơn gồm: 133  khiếu nại, 54 đơn tố cáo, 321 đơn đề nghị. Số đơn hiện đang xem xét giải quyết là: 407 đơn gồm: 148 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo, 237 đơn đề nghị

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo;...

Đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã ghi nhận các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan của Quận đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu UBND Quận giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành trong 9 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, số lượng đơn cần giải quyết còn nhiều, một số đơn đã quá hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa cao; tiến độ thực hiện một số kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành; trong đó chú trọng các nhiệm vụ do Thành phố chỉ đạo, các vụ việc phức tạp có thể làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn Quận. Giao Thanh tra Quận chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND- UBND Quận, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành thuộc Quận trong công tác giải quyết đơn thư. Các đồng chí Lãnh đạo UBND Quận tiếp tục kiểm điểm, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng cần giải quyết trong tháng 10. Đồng thời đối với các đơn thư nhận mới trong tháng 10, yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục được giải quyết theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn