Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Giao ban công tác giải quyết đơn thư 8 tháng đầu năm 2020
Publish date 19/08/2020 | 11:27  | View Count: 59

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 18/8/2020, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận dự và chủ trì cuộc họp về công tác giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành pháp luật 8 tháng đầu năm 2020.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Nắng Mai - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Văn phòng đăng ký đất và nhà- chi nhánh Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND các phường: Liên Mạc, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thủy - QUV, Chánh thanh tra Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, 8 tháng đầu năm 2020, UBND Quận đã tiếp 1.251 lượt công dân (Lãnh đạo UBND Quận tiếp 139 lượt, cán bộ tiếp 1112 lượt công dân); trong tháng 8 năm 2020, UBND Quận đã tiếp 147 lượt công dân (Lãnh đạo UBND Quận tiếp 12 lượt, cán bộ tiếp 135 lượt công dân).

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: Trong tháng 8, UBND Quận đã tiếp nhận 29 đơn; trong đó: 01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 26 đơn đề nghị;  08 tháng đầu năm tiếp nhận 266 đơn gồm 53 khiếu nại, 08 đơn tố cáo; 205 đơn đề nghị.

 Về kết quả giải quyết đơn thư: Trong tháng 8 năm 2020, UBND Quận đã giải quyết được 40 đơn, trong đó 05 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo; 32 đơn đề nghị. Tổng cộng 8 tháng đầu năm 2020, UBND quận Bắc Từ Liêm đã giải quyết được 428 đơn, trong đó: 114 đơn khiếu nại, 266 đơn đề nghị, 48 đơn tố cáo.

Số đơn hiện đang xem xét giải quyết là 425 đơn bao gồm 157 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 247 đơn đề nghị.

 Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo;...

Đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận

Sau khi nghe đồng chí Chánh Thanh tra Quận báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành pháp luật 8 tháng đầu năm 2020; ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận kết luận, chỉ đạo. Đồng chí ghi nhận các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan của Quận đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu UBND Quận giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành trong 8 tháng đầu năm 2020, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

Tuy nhiên, số lượng đơn cần giải quyết còn nhiều, một số đơn đã quá hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa cao; tiến độ thực hiện một số kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành; trong đó chú trọng các nhiệm vụ do Thành phố chỉ đạo, các vụ việc phức tạp có thể làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn Quận.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Chủ trì, phối hợp Văn phòng Quận ủy tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Giao Thanh tra Quận chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND- UBND Quận, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành thuộc Quận trong công tác giải quyết đơn thư.

Các đồng chí Lãnh đạo UBND Quận thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng cần giải quyết trong tháng 8. Đồng thời đối với các đơn thư nhận mới trong tháng 8, yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục được giải quyết theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn