Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 17/6/2020 về tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 của HĐND Quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020
Publish date 23/06/2020 | 09:02  | View Count: 131

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm