Giải quyết đơn thư Giải quyết đơn thư

Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 22/5/2020 về tiếp thu ,trả lời các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 13 của HĐND Quận khóa II nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 25/05/2020 | 09:27  | View Count: 130

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm