Danh bạ liên hệ Danh bạ liên hệ

Quận Ủy Quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 19/12/2018 | 15:45  | Lượt xem: 17181

Danh bạ điện thoại Quận ủy

Lãnh đạo Quận ủy

Họ và tên Số điện thoại
Bí thư Quận ủy: Vũ Hà 024.37953999
Phó Bí thư TT: Nguyễn Hữu Tuyên 024.32242038
Phó Bí thư: Lưu Ngọc Hà 024.32242101

 

 

 
Văn phòng Quận ủy
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
      (024).32242002 vanthu_qubactuliem@hanoi.gov.vn
1 Ngô Anh Tú Chánh văn phòng (024).32242002 ngoanhtu_qubactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Tuấn Vinh Phó chánh văn phòng (024).32242008 nguyentuanvinh_qubactuliem@hanoi.gov.vn
3 Đỗ Đức Tuyến Phó chánh văn phòng (024).32242004 doductuyen_qubactuliem@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên    
5 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyên viên    
6 Trần Thị Hương Chuyên viên    
7 Nguyễn Phương Anh Chuyên viên    
8 Bùi Anh Tuấn Chuyên viên    
9 Trần Thu Trang Chuyên viên    
10 Nguyễn Văn Quang Nhân viên    
11 Vương Mỹ Trang Nhân viên    
12 Hà Minh Khương Nhân viên    
13 Quách Hữu Định Nhân viên    
14 Nguyễn Huy Long Nhân viên    
15 Vương Thu Thủy Nhân viên    
16 Nguyễn Anh Quân Bảo vệ    
17 Nguyễn Công Khánh Nhân viên    
Ban Tổ chức
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
1 Nguyễn Xuân Ứng Trưởng ban Tổ chức (024).32242010 nguyenxuanung_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Anh Phong Phó ban Tổ chức (024).32242011 nguyenanhphong_qubactuliem@hanoi.gov.vn
3 Ngô Thị Thanh Thủy Phó ban Tổ chức (024).32242011  
4 Trần Hồng Anh Chuyên viên ban Tổ chức (024).32242009  
5 Trần Thị Na Chuyên viên ban Tổ chức (024).32242009  
6 Nguyễn Ngọc Thành Chuyên viên ban Tổ chức (024).32242012  
7 Nguyễn Đức Hà Chuyên viên ban Tổ chức (024).32242012  
Ủy ban Kiểm tra
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        ubkt_qubactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Hải Chủ nhiệm (024).32242027  
2 Nguyễn Thị Thìn Phó chủ nhiệm (024).32242025 nguyenthithin_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Đào Thị Hoa Phó chủ nhiệm    
4 Nguyễn Thị Kim Khánh ủy viên    
5 Nguyễn Thị Lan ủy viên    
Ban Dân vận
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        bdv_qubactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Thị Nắng Mai Trưởng ban (024).32242019  
2 Hoàng Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban (024).32242032  
3 Vương Văn Thân Phó Trưởng Ban (024).32242032  
4 Đỗ Hải Bắc Chuyên viên (024).32242032  
5 Lê Thu Hằng Chuyên viên (024).32242032  
Ban Tuyên giáo
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        Btg_qubactuliem@hanoi.gov.vn
1 Dương Ngọc Thanh Trưởng Ban (024).32242006 duongngocthanh_qubactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Thị Đào Phó Trưởng Ban  (024).32242015 Nguyenthidao_qubactuliem@hanoi.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hảo Phó Trưởng Ban  (024).32242016  
4 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên (024).32242016  
5 Hoàng Thị Kim Ngân Chuyên viên  
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        ttbdct_qubatuliem@hanoi.gov.vn
1 Dương Ngọc Thanh Giám đốc    
2 Hồ Thị Việt Hòa Phó Giám đôc (024).32242044 hothiviethoa_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Lý Đức Hòa Giáo vụ (024).32242044 Lyduchoa_bactuliem@hanoi.gov.vn
4 Trương Thị Thanh Hương Kế toán (024).32242046  
Mặt trận Tổ Quốc
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        ubmttq_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Văn Thúy Hoa Chủ tịch (024).32242029 vanthuyhoa_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Tô Anh Tuấn Phó Chủ tịch (024).32242028  
3 Nguyễn Minh Vịnh Phó Chủ tịch (024).32242028 nguyenminhvinh_bactuliem@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Thị Tình Chuyên viên    
5 Phạm Thị Thu Giang Chuyên viên    
Hội Liên hiệp Phụ nữ
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        hlhpn_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Bùi Thị Trinh Chủ tịch (024).32242039 buithitrinh_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thuần Phó chủ tịch    
3 Đỗ Kim Chi Phó chủ tịch    
4 Nguyễn Thị Hồng Huyền Nhân viên (024).32242037  
5 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên    
Đoàn Thanh niên CSHCM
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        dtn_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đức Ngọc Bí thư Quận đoàn (024)3.224.2034 nguyenducngoc_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Đặng Viết Hưng Phó Bí thư Quận đoàn    
Hội Cựu Chiến Binh
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        hccb_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch (024).32242043 nguyenvanson_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Lê Văn Đoan Phó Chủ tịch (024).32242042 levandoan_batuliem@hanoi.gov.vn
Liên đoàn Lao động
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        ldld_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Hà Văn Hải Chủ tịch (024).32242031 nguyenvannga_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Thùy Chi Phó CT (024).32242032 Nguyenthuychi_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Đào Văn Triển Phó CT (024).32242033 Daovantrien_bactuliem@hanoi.gov.vn
4 Nguyễn Thị Phương Loan Nhân viên kế toán (024).32242033 Nguyenthiphuongloan_bactuliem@hanoi.gov.vn
5 Nguyễn Văn Chung Văn phòng (024).32242033  
Hội Cựu TNXP
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
      (024).32242035 hcttxp_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Quý Khang Chủ tịch (024).32242036 nguyenquykhang_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Hồ Xuân Mùi Phó Chủ tịch    
Hội Người khuyết tật
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
1 Đỗ Thị Huyền Chủ tịch (04.)32242134  
2 Nguyễn Thị Thu Lan Phó chủ tịch (04.)32242134 nguyenthithulan_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Trần Thị Nhàn Nhân viên (04.)32242134  
Ban đại diện Hội Người cao tuổi
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
        hnct_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Công Bích Chủ tịch (024).32242017 nguyencongbich_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hợi Phó chủ tịch (024).32242018 nguyevanhoi_hnct_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Chung Văn Bình Phó chủ tịch (024).32242017  
Hội Nạn nhân chất độc da cam
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
      (024).32242137 hnncdmdc_bactuliem@hanoi.gov.vn
1 Thân Văn Tồn Chủ tịch Hội (024).32242137 thanvanton_bactuliem@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hòa Phó Chủ tịch Hội (024).32242137 nguyenvanhoa_bactuliem@hanoi.gov.vn
3 Trần Thị Toàn Văn thư-Kế toán (024).32242137 tranthitoan_bactuliem@hanoi.gov.vn