Danh bạ liên hệ Danh bạ liên hệ

Các đơn vị thuộc Quận
Ngày đăng 19/12/2018 | 14:54  | Lượt xem: 15354

Danh bạ điện thoại các đơn vị trực thuộc Quận

Ban bồi thường GPMB

Họ và tên Số điện thoại
Trưởng ban: Nguyễn Thị Liên 04.32242130
Phó ban: Hoàng Minh Đức 04.32242129
Phó ban: Nguyễn Văn Chiến 04.32242129

 

Trung tâm phát triển quỹ đất

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Trịnh Minh Huệ 024.32242127
Phó giám đốc: Lê Hải Sơn 024.32242128
Phó giám đốc: Phạm Ngọc Anh 024.32242218

 

Ban Quản lý dự án

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Cấn Đức Dũng 024.32242126
Phó giám đốc: Nguyễn Công Thảo 024.32242125

 

Ban Quản lý cụm công nghiệp

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Đỗ Việt Thắng 024.37640076
Phó giám đốc: Lê Anh Tuấn 024.37640048

 

Thanh tra xây dựng

Họ và tên Số điện thoại
Đội trưởng: Nguyễn Ngọc Mạnh 04.32242065
Đội phó: Nguyễn Hữu Sự 04.32242064

 

Trung tâm thể dục thể thao

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Đỗ Văn Khảm 024.39953064
Phó giám đốc: Ngạc Thị Lan 024.66575625

 

Trung tâm văn hóa

Họ và tên Số điện thoại
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Bình 024.37639323
Phó Giám đốc: Trần Trung Tuyển 0983375538

 

Trung tâm dân số KHHGD

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Vũ Thị Kim Xuyên 024.32242131
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Lan Hương 024.32242131

 

Hội chữ thập đỏ

Họ và tên Số điện thoại
Chủ tịch: Nguyễn Phúc Hằng 024.32242138

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Nguyễn Thị Hải 024.32242045
Phó giám đốc: Hồ Thị Việt Hòa 024.32242044

 

Hội luật gia

Họ và tên Số điện thoại
Thường trực: Nguyễn Thị Thu Hà 024.32242139

 

Xí nghiệp môi trường đô thị

Họ và tên Số điện thoại
Giám đốc: Trần Nhị Hiền 024.37680082