công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

V.v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án công trình chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 07/03/2022 | 16:38  | Lượt xem: 89

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm