công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 v.v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Bắc Từ Liêm năm 2022
Ngày đăng 07/03/2022 | 16:48  | Lượt xem: 41

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm