công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng hành chính một cửa, phòng tiếp công dân trụ sở UBND phường Thụy Phương
Ngày đăng 16/02/2022 | 15:45  | Lượt xem: 48

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm