công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Tu bổ, tôn tạo tam bảo chùa Trùng Hưng, phường Cổ Nhuế 1
Ngày đăng 02/02/2022 | 16:03  | Lượt xem: 42

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm