công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

QĐ v.v hủy bỏ một phần nội dung Quyết định và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lễ tại Quyết định số 3646/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND huyện Từ Liêm
Ngày đăng 28/02/2022 | 10:23  | Lượt xem: 68

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm