công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin công khai theo quy định luật tiếp cận thông tin

QĐ số 375/QĐ-UBND ngày 08/2/2022 v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường, hệ thống thoát nước TDP Trù 1, Đống 3,4,6 phường Cổ Nhuế
Ngày đăng 16/02/2022 | 15:40  | Lượt xem: 38

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm