Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Thông báo số 3746/TB-UBND ngày 20/12/2019 về công khai số liệu dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách Quận năm 2020 trình HĐND Quận
Ngày đăng 23/12/2019 | 11:23  | Lượt xem: 1647

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm