Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Thông báo số 1631/TB-UBND ngày 16/12/2020 về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2020 và phương án phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2021 trình HĐND Quận
Ngày đăng 18/12/2020 | 16:28  | Lượt xem: 380

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm