Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định số 5759/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ 273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1
Ngày đăng 21/10/2020 | 14:34  | Lượt xem: 295

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm