Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2018
Ngày đăng 12/07/2019 | 10:04  | Lượt xem: 1364

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm