Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Giao ban thu ngân sách 08 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 20/08/2020 | 15:49  | Lượt xem: 451

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 20/8/2020, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận đã dự và chủ trì cuộc họp giao ban thu ngân sách 08 tháng năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận; Chủ tịch UBND 13 phường.

Đồng chí Lê Thị Thành- Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo

Tại Hội nghị, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước 08 tháng đầu năm 2020. Theo đó, dự toán Thành phố giao và Quận giao năm 2020 là 3.057 tỷ đồng; trong đó thu thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác là 2.230 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 827 tỷ đồng. Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm: 2.839 tỷ đồng  đạt 92,8% dự toán Thành phố giao năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019 (1.875 tỷ) tăng 964 tỷ tương ứng tăng 51,4%. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 1.814 tỷ đồng đạt 219,3% dự toán Thành phố giao (827 tỷ) năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019 (661 tỷ) tăng 1.153 tỷ tương ứng tăng 174%; Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.025 tỷ đạt 46% dự toán Thành phố giao (2.230 tỷ) năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019 (1.214 tỷ) đạt 84,4%. Nhìn chung tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 8 tháng đầu năm 2020 đạt tỷ lệ khá cao (đạt 92,8% dự toán Thành phố giao) so với trên địa bàn Thành phố, kết quả thu thuế, phí, lệ phí cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Tại Hội nghị đại biểu dự họp đã có những ý kiến phát biểu liên quan đến việc đôn đốc thu tiền đấu giá đất của công ty TNHH Trường Xuân Hoành Bồ nộp tiền trúng đấu giá đất còn lại của Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 02 bên tuyến đường trục Tây Thăng Long, phường Tây Tựu (vị trí 6A);... Đồng thời, báo cáo những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất, liên quan đến chỉ tiêu thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí  Phó Chủ tịch UBND Quận và các đồng chí dự họp, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận đã ghi nhận sự cố gắng của các cấp các ngành trên địa bàn Quận trong công tác thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, tuy nhiên các phòng, ban, ngành, UBND các phường đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để công tác thu ngân sách đạt được được kết quả cao so với chỉ tiêu giao của Thành phố đầu năm. UBND Quận ghi nhận sự cố gắng của các cấp các phòng, ngành trên địa bàn Quận trong công tác thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu Thành phố giao, nhiệm vụ còn rất nặng nề. Theo dự toán của Quận số thu phải thực hiện trong 04 tháng cuối năm là: 1.747 tỷ đồng. Trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác: 626 tỷ đồng; số thu tiền sử dụng đất là 1.121 tỷ đồng. Để hoàn thành công tác thu ngân sách trong thời gian tới; UBND Quận yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ, Thành phố, Quận về tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Chương trình hành động số 144/CTr-UBND ngày 15/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố, UBND Quận về công tác phòng chống dịch Covid-19. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác cho Quận.

Yêu cầu các phòng, ngành, UBND các phường tập trung chỉ đạo phối hợp các cấp ngành bám sát dự toán Thành phố, Quận giao thực hiện tổ chức thu ngân sách theo chỉ tiêu. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách đề ra tại kế hoạch thu, hoàn thành các nhiệm vụ như: Thu thuế sử dụng đất, thu nợ thuế, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đấu giá;.... Lãnh đạo Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành và UBND các phường./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn