Chính trị Chính trị

Kỳ họp thứ nhất HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 02/07/2021 | 17:51  | Lượt xem: 495

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 02/7/2021, quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ Quận, các Ban của HĐND Quận, lãnh đạo các phòng, ngành và các đại biểu HĐND Quận khóa III.

Tại kỳ họp, HĐND Quận tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo quy định của Luật; Bầu Chủ tịch HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Phó Chủ tịch HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Chủ tịch UBND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu các Phó Chủ tịch UBND Quận và các Ủy viên UBND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, HĐND Quận thông qua các nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và số lượng thành viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026;....

Lãnh đạo Thành phố và Quận tặng hoa chúc mừng các đồng chí

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Quận khoá III; Bà Nguyễn Thị Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận khoá II tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Quận khoá III; Ông Nguyễn Văn Cường được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa III; Bà Đỗ Thị Ngân được bầu làm Trưởng ban Pháp chế HĐND quận khoá III. Ông Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND Quận khoá III; Bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Thường Sơn, ông Ngô Ngọc Vân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Quận khóa III và 12 ông, bà được bầu làm Ủy viên UBND Quận khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu

 

Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố biểu dương và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đặc biệt là 35 đại biểu HĐND Quận được bầu trong kỳ bầu cử vừa qua, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất này có ý nghĩa quan trọng đến hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới, sau kỳ họp cần xây dựng ngay quy chế làm việc của nhiệm kỳ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy ổn định để hoạt động và phát triển. Đồng thời, nhấn mạnh Quận có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy - HĐND - UBND Quận tập trung triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển đồng bộ và khoa học, làm việc gì chắc việc đó. Chủ tịch HĐND Thành phố cũng lưu ý, Thành phố bắt đầu triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, do đó, Quận phải thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận trong điều kiện không thực hiện HĐND cấp phường. HĐND Quận phải tăng cường chức năng giám sát, nhất là đối với các vấn đề dân sinh trên địa bàn, đại biểu HĐND Quận cần trau dồi, nghiên cứu nâng cao trình độ, kinh nghiệm hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân để thực sự là tiếng nói, đại diện cho cử tri. Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng và kỳ vọng sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của HĐND quận Bắc Từ Liêm trong nhiệm kỳ này và các thời gian tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển chung, xây dựng Quận ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu

 

Thay mặt các đồng chí được bầu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND Quận Nguyễn Hữu Tuyên khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận trong nhiệm kỳ tới./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn