Chính trị Chính trị

Công tác tham mưu triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 30/03/2023 | 10:13  | Lượt xem: 1269

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang phát triển một cách nhanh chóng, đã mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc gia trên toàn thế giới. Bản chất của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 chính là cuộc cách mạng số. Cách mạng số đòi hỏi phải có quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và quá trình hoạt động trong xã hội. Chuyển đổi số trong ngành tuyên giáo cũng không nằm ngoài sự vận động đó.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xác định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đổi mới hoạt động, với sứ mệnh “đi trước, mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy tiến hành chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực và đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tích cực đổi mới phương thức, triển khai chuyển đổi số trong tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và các chỉ đạo của các cấp bộ Đảng:Cùng với hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt trực tiếp như truyền thống, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tích cực tham mưu Quận ủy tổ chức các hội nghịnghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết bằng hình thức trực tuyến kết nối từ Trung ương, Thành ủy đến Quận, phường.

(Ảnh: Học trực tuyến nghị quyết tại Đảng ủy phường Xuân Đỉnh)

Việc kết nối liên thông tuyến đường trực tuyến đã tạo thuận lợi rất lớn, giúp các cơ quan đơn vị trên địa bàn tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại, mở rộng đối tượng được triển khai cùng một lúc, triển khai hội nghị đến nhiều cấp, nhiều đối tượng. Đặc biệt, tại cấp cơ sở (các chi bộ) cũng được trực tiếp tiếp thu các bài giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo Thành phố với việc phân tích cụ thể các nội dung của Nghị quyết. Do vậy, dư luận cán bộ, đảng viên trên địa bàn đánh giá rất cao hình thức học tập trực tuyến. Đặc biệt trong bối cảnh trước đây khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động học tập, tuyên truyền Nghị quyết trực tuyến thể hiện sự hiệu quả, giúp quá trình triển khai vẫn diễn ra thông suốt, không bị ngắt quảng, đối tượng được học tập mở rộng.

Thứ hai, Huy động sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia Hội thi trực tuyến Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng xây dựng, phát triển Thủ đô qua hình thức trực tuyến.

Xác định, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, ngay sau khi Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Nghị quyết 15, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Quận ủy chỉ đạo triển khai rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Sau một tháng triển khai đã có hơn 15.000 lượt thí sinh thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới nghị quyết, cũng như sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết và thể hiện sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và quyết tâm chính trị hiện thực hóa xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng là 01 trong 10 đơn vị được tặng Giấy khen trong việc triển khai cuôc thi.

Thứ ba, Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng qua hình thức trực tuyến: Từ năm 2021 đến nay, để thực hiện tốt hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, Trung tâm chính trị Quận đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, như máy móc, các phương tiện phục vụ giảng dạy trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bổ sung, chỉnh sửa giáo án, sử dụng, áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến. Quá trình giảng dạy trực tuyến, giảng viên, báo cáo viên đã sử dụng, áp dụng thành thạo, thuần thục các phương pháp giảng dạy hiện đại vào dạy trực tuyến đạt hiệu quả. Đối với học viên, trong quá trình học tập trực tuyến, thực hiện đúng quy định về học trực tuyến của trường; nhiều học viên chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện để tham gia học tập. Đặc biệt, nhiều học viên chủ động, tích cực trong thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến; phối hợp, tương tác tốt với giảng viên trong quá trình học tập. Từ năm 2021 đến nay đã mở 13 lớp trực tuyến với trên 15.00 học viên tham gia.

Thứ tư, Chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ số trong định hướng, nắm bắt dư luận xã hội:Xác định tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá, thù địch trên không gian mạng là lĩnh vực quan trọng, hiện nay Ban Tuyên giáo Quận ủy đang tham mưu Quận ủy duy trì 02 trang Fanpage với tổng số đăng tải là trên 1.600 tin, bài, với gần 100.000 lượt tiếp cận. Các trang Fanpage đã và đang cung cấp những thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; kịp thời phản hồi các thông tin xấu, độc, các thông tin sai trái, không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm gây rối, mất ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, Thủ đô và đất nước trên không gian mạng. Ngoài các trang mạng xã hội, Ban Tuyên giáo còn lập các nhóm zalo cộng tác viên dư luận xã hội, zalo nhóm Tuyên giáo… để kịp thời định hướng, nắm bắt thông tin.

Thứ năm, Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền, tham mưu Quận ủy ra mắt ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm”: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Đề án số 10 ngày 22/4/2022 về “Xây dựng, biên tập, xuất bản Thông tin tuyên truyền điện tử, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt chi bộ và công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”. Ngày 22/12/2022, ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm” chính thức ra mắt.

Ảnh: Ra mắt Ấn phẩm Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm

Ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm”có nhiều tính năng vượt trội hơn so với các bản ấn phẩm bản giấy như: Linh hoạt, dễ truy xuất, tra cứu, rõ ràng về đơn vị phát hành, cấp phép, cung ứng. Bên cạnh đó, công tác bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được xây dựng đầy đủ (lưu trữ trên điện toán đám mây). Bên cạnh đó, ấn phẩm không phân biệt đối tượng sử dụng; truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời (dễ dàng đến tay độc giả một cách kịp thời vượt trội hơn hẳn so với tài liệu giấy). Các cơ quan, đơn vị khi nhận được link tài liệu có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu một cách đơn giản, thuận tiện, ít thao tác. Tiết kiệm thời gian, chi phí phát hành (Các cơ quan, đơn vị không phải có người giao nhận tài liệu); tìm kiếm thông tin thuận tiện, dễ dàng…

Điểm đặc biệt vượt trội của Ấn phẩm điện tử so với các bản ấn phẩm giấy thông thường đó là kết hợp xuất bản bằng nhiều định dạng: Dạng text (có thể có thêm hình ảnh minh họa hoặc đồ hình giải thích (dạng tĩnh) đi kèm với nội dung như trình bày trong các ấn phẩm in. Ấn phẩm thường được xem ở dạng lật trang, trượt trang hoặc cuộn trang thông thường. Ấn phẩm có các định dạng: PDF, epub).  Dạng điện tử đa phương tiện có thêm phần minh họa là các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ được nhúng (embed) vào sách làm phong phú hơn so với các ấn phẩm điện tử chỉ có dữ liệu tĩnh hoàn toàn. Dạng điện tử ấn phẩm nói (Audio book) tích hợp dữ liệu file, chuyển đổi file text thành file nói sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt phù hợp với đảng viên lão thành, người cao tuổi.

Ấn phẩm điện tử sẽ được phát hành (gồm 3 cách): (1) Truy cập vào đường link gửi qua zalo: Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ cung cấp đường link cho các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đường link chạy trên các nền tảng trình duyệt cho các loại máy P.C  được cài đặt trên các hệ điều hành windows, Mac Os, linux (trên các AAP ứng dụng google chrome, mozila firefox, Microsoft Edghe .Apple Safari ,....) và các trình duyệt dành cho các thiết bị thông minh như máy tính bảng . Điện thoại của các hãng chạy trên hệ điều hành thông dụng có hỗ trợ trình duyệt HTML 5 như IOS (Đt Iphone) Android ( Đt samsung)… Các đơn vị sẽ gửi tới các chi bộ, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên bằng đường link đó. (2) Truy cập qua quét mã QR: Song song với gửi đường link qua zalo, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ gửi mã QR cho các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để đọc tài liệu. (3) Truy cập vào đường link trên Cổng thông tin điện tử: Vào Cổng thông tin điện tử quận Bắc Từ Liêm (bactuliem.hanoi.gov.vn) lựa chọn mục Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm; mở và đọc tài liệu trên link tại mục Thông tin tuyên truyền điện tử.

Thông qua việc sử dụng dễ dàng ấn phẩm“Thông tin tuyên truyền điện tử”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận sẽ nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quận; nắm bắt được về các ngày lễ, kỉ niệm, sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn... từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể khẳng định: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo đã mang lại hiệu quả tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời hơn, có tính lan tỏa sâu rộng; công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang lại hiệu quả tích cực; công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được đổi mới, thiết thực… đặc biệt là đã tạo sự năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ tuyên giáo. Từ đó góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân một cách nhanh chóng, sâu rộng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Quận đã đề ra.

Dương Ngọc Thanh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy