Chính trị Chính trị

Đảng ủy phường Đông Ngạc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 31/12/2020 | 09:13  | Lượt xem: 129

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Chiều 30/12/2020, Đảng ủy phường Đông Ngạc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo ĐU, Thường trực HĐND - UBND - UB.MTTQ phường và toàn thể các đồng chí trưởng, phó các tổ chức hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn phường.

Đ/c Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao đổi nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đại hội đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, xây dựng Đảng; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; Đại hội thống nhất thông qua 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia học tập nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học Nghị quyết đạt 93,6%. Qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp các đảng viên của Đảng bộ phường nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nguyễn Bá Thành