Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Quyết định số 299/QĐ_UBND ngày 14/1/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm