Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
15/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
22/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các phường để thực hiện duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện HĐND Quận
21/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 4) HĐND Quận
26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
25/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu HĐND Quận
24/N-HĐND Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND Quận về chủ trương đầu tư công: Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 HĐND Quận
23/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND Quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020 HĐND Quận
20/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt giãn thời gian thực hiện chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B, 01 dự án nhóm C trọng điểm HĐND Quận
19/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ dung Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
16/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
14/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2019 HĐND Quận
1259/QÐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND Thành phố
25/2012/QH13 Luật thủ đô UBND Thành phố
QĐ 3537 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND huyện Từ Liêm ban hành từ 01/7/2002 đến 31/12/2012 còn hiệu lực thi hành và văn bản sửa đổi, bổ sung UBND Huyện
QĐ 3535 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND huyện Từ Liêm ban hành từ 01/7/2002 đến 31/12/2012 hết hiệu lực thi hành. UBND Huyện
2013/QĐ-UBND Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội UBND Thành phố
329/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ II năm 2013 UBND Huyện
5649/QĐ - UBND QĐ v/v khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu " Người tốt, việc tốt '' huyện Từ Liêm năm 2013 UBND Huyện