PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 11/07/2020 | 08:49  | Lượt xem: 1024

(BTLP) Sáng 10/7/2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL; Thành viên Hội đồng PBGDPL; Lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 041.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Luyến - Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận báo cáo

 

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều đổi mới cả nội dung lẫn hình thức và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Vai trò của cơ quan Thường trực Hội đồng được phát huy, đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường trực Quận ủy, UBND Quận về một số giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Quận, đảm bảo nội dung, yêu cầu của cấp trên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương; qua đó, góp phần phòng ngừa và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới, ngày càng phù hợp hơn với đối tượng cần tuyên truyền, một số hình thức tuyên truyền ở cơ sở đạt hiệu quả cao như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi sinh hoạt tổ, ấp, tuyên truyền trong học sinh, xây dựng các tiểu phẩm pháp luật, phiên tòa giả định, chương trình phát thanh trên Đài phát thanh, cổng thông tin điện tử,...

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh đó, cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Quận trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó Hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đồng thời, thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn Bắc Từ Liêm; thông qua thể lệ và đề thi cuộc thi.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-10 giao ban\giao ban 049.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL ghi nhận sự cố gắng của các thành viên Hội đồng và nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của Hội đồng PBGDPL Quận, cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Quận trong thời gian tới tăng cường hơn nữa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân, phối hợp đã yêu cầu các cơ quan thành viên cần triển khai thực hiện tốt các việc sau: các cơ quan thành viên chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng và UBND các phường trong công tác tuyên truyền PBGDPL, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL, nắm bắt tình hình tuân thủ và chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với thường trực Hội đồng về nội dung, lĩnh vực, đối tượng và hình thức tuyên truyền cho phù hợp; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;..../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng –Trọng Toàn