Kinh tế Kinh tế

Giao ban Kinh tế tập thể quý III/2019 và công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh
Ngày đăng 04/10/2019 | 15:00  | Lượt xem: 380

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 03/10, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể chủ trì Hội nghị giao ban hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể 9 tháng đầu năm 2019 và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Công an Quận;… và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 020.JPG
Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, kết quả thực hiện theo Thông báo số 1455/TB-UBND ngày 27/6/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó chủ tịch UBND Quận tại cuộc họp giao ban kinh tế tập thể quý II/2019 và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đối với các nhiệm vụ giao phòng Tài chính - Kế hoạch đã hoàn thành việc tham mưu UBND Quận chỉ đạo các ngành thực hiện Thông báo kết luận của đoàn kiểm tra đối với 03 hợp tác xã (HTX) Đại Cát, HTX Hoàng Liên, HTX Đông Ba. Đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn thành kiểm tra HTX Đông Ba, đang tiếp tục kiểm tra HTX Thượng Cát theo những nội dung bổ sung tại Quyết định số 4991. Đối với HTX Xuân Đỉnh: phòng Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 276/TNMT ngày 19/6/2019 về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận bàn giao các khu đất do HTX Xuân Đỉnh; phòng TCKH đã tham mưu UBND Quận Công văn số 3538/UBND-TCKH ngày 23/9/2019 của UBND Quận về việc đôn đốc HTX Xuân Đỉnh thực hiện bàn giao các cơ sở nhà đất, làm thủ tục cho thuê đất và thực hiện tổ chức chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. Đối với HTX Cổ Nhuế: Phòng Tài chính Kế hoạch đã tham mưu UBND Quận xong về các nội dung kiến nghị liên quan đến HTX. Đối với việc hướng dẫn HTX Hải Phong thực hiện quyền và nghĩa vụ của HTX theo quy định: Hiện nay HTX Hải Phong đang tạm ngừng hoạt động để nghiên cứu phương án sản xuất kinh doanh mới hoặc thực hiện quy trình giải thể (nếu không có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả).

Về công tác quản lý nhà nước các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn: Tính đến hết tháng 30/9/2019, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động: 6.066 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp thành lập trong Quý III năm 2019:  336 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (có thời hạn): 164 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp ngừng kinh doanh: 689 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã giải thể: 90 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp chuyển từ địa bàn khác đến: 225 doanh nghiệp. UBND Quận đã tiến hành kiểm tra 17 doanh nghiệp theo Kế hoạch và kiểm tra đối với 04 hộ kinh doanh thuộc phường Tây Tựu; lập biên bản làm việc, nhắc nhở doanh nghiệp về những tồn tại để doanh nghiệp khắc phục ngay, biên bản vi phạm hành chính.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 025.JPG
Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu ý kiến

 

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 009.JPG
Lãnh đạo UBND phường Phúc Diễn phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND Quân tại thông báo kết luận số số 1455/TB-UBND ngày 27/6/2019 và thảo luận trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong việc xử chuyển đổi một số HTX trên địa bàn.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2019-10-03 tài sản công và hộ kinh doanh\tài sản công và hộ kinh doanh 016.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ngành trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể và công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã có những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cụ thể đối với những vướng mắc của UBND Quận ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các phòng, ngành trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể và công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, có một số nhiệm vụ đặt ra trong quý III chưa hoàn thành, đề nghị các phòng, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm các tồn tại để hoàn thành tốt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND Quận yêu cầu các phòng, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1455/TB-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Quận xong trước ngày 31/10/2019; Xây dựng Kế hoạch Kinh tế tập thể năm 2020 theo Chỉ đạo của Sở Kế hoạch - Đầu tư. Đối với HTX Phú Diễn: đề nghị UBND phường kiểm tra toàn diện làm rõ các nội dung liên quan đến phần đất công do phường quản lý. Đối với việc chuyển đổi HTX Minh Khai, HTX Xuân Đỉnh: đề nghị kết thúc việc chuyển đổi; trường hợp không chuyển đổi, yêu cầu thực hiện xử phạt theo quy định. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 1455/TB-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Quận.

Về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND Quận vản bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư kiến nghị về việc thực hiện tốt quyết định 09 về phối hợp đối với quản lý nhà nước hộ kinh doanh trong đó có việc gửi thông tin và bàn giao giấy đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; Tham mưu thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các địa điểm đất không đủ điều kiện (sau khi UBND các phường báo cáo) hoàn thành trước ngày 31/10/2019. UBND các Phường tiếp tục cập nhật, tổng hợp các nội dung đã chỉ đạo có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó lấy xây dựng Nghị quyết Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Quận trong việc quản lý các hộ kinh doanh trên đất không đủ điều kiện, kiểm tra xử phạt theo thẩm quyền. Đối với trường hợp vượt thẩm quyền, yêu cầu lập danh sách thống kê báo cáo UBND Quận (gửi phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 15/10/2019; Cung cấp danh sách nhóm lớp trên địa bàn phường gửi về Chi cục thuế 01 bản trước ngày 10/10/2019. Trường hợp UBND các phường phát hiện có đối tượng kinh doanh là người nước ngoài: Yêu cầu lập danh sách gửi về UBND Quận (qua Chi cục thuế và Công an Quận) kịp thời tham mưu chỉ đạo;

Ngoài ra, đồng chí chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành có liên quan…/.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn