Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Kinh tế Kinh tế

Thông qua danh sách kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019

(BTLP) Sáng ngày 22/11, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận đã dự và chủ trì cuộc họp thông qua danh sách kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Y tế, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Bảo hiểm xã hội.

 

Lãnh đạo Thanh tra Quận báo cáo

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra Quận báo cáo danh sách kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019. Theo dự thảo, năm 2019 sẽ tiến hành kiểm tra 240 doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh; mỗi lĩnh vực sẽ do một phòng, ngành chuyên môn chủ trì; các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra. Đồng thời, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến thảo luận để thống nhất danh sách và cách thức kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai – Phó Chủ tịch UBND Quận kết luận

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai – Phó Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: công tác kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần tiến hành theo đúng quy định pháp luật; tuy nhiên việc kiểm tra tránh chồng chéo, không hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã yêu cầu các phòng, ngành rà soát lại danh sách kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019, chốt danh sách cuối cùng gửi phòng Thanh tra tổng hợp chậm nhất ngày 28/11/2018; Giao Thanh tra Quận tổng hợp danh sách kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019; báo cáo lãnh đạo UBND Quận theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn