Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Kinh tế Kinh tế

Bồi dưỡng cho cán bộ, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh sử dụng và quản trị tài khoản được cấp trên hệ thống hn.check.net.vn của UBND Thành phố

(BTLP) Sáng ngày  30/11, UBND quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây, nông sản thực phẩm trên địa bàn quận sử dụng và quản trị tài khoản được cấp trên hệ thống hn.check.net.vn của UBND Thành phố. Tham dự Chương trình có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển; lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Đội Quản lý thị trường số 28; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách đề án trái cây 13 phường; các chủ cửa hành kinh doanh trái cây an toàn thực phẩm địa bàn Quận.

Đồng chí Phạm Thị Chinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận phát biểu

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Chinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây, nông sản thực phẩm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Do vậy đề nghị các đồng chí tham gia lớp học nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung do các giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và quản trị tài khoản được cấp trên hệ thống hn.check.net.vn để việc sử dụng tài khoản được hiệu quả.

Doãn Đình Trúc - Giám đốc điều hành hệ thống hn.check.net.vn hướng dẫn giảng dạy

Trong buổi sáng, đồng chí Doãn Đình Trúc - Giám đốc điều hành hệ thống hn.check.net.vn đã giới thiệu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng chí nêu rõ: trên thế giới truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở thành yếu tố quan trọng trong quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Ở Việt Nam là hoạt động còn khá mới, song đã và đang được triển khai. Tuy nhiên chính sách quản lý truy xuất nguồn gốc chưa rõ ràng, nhiều doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hiện chưa hiểu hết ý nghĩa, chưa hiểu đúng bản chất của vấn đề truy xuất. Việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã và đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Giám đốc điều hành hệ thống hn.check.net.vn đã hướng dẫn trực tiếp việc sử dụng và quản lý tài khoản được cấp trên hệ thống hn.check.net.vn,..; đồng thời dành thời gian để đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận những vướng mắc, khó khăn. Những vướng mắc của các đại biểu đã được giảng viên giải đáp và hướng dẫn cụ thể rõ ràng.

Đại biểu tham gia thảo luận

Được biết, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 48 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn thực phẩm đã được cấp biển nhận diện. Thông qua Chương trình đã trang bị và nâng cao kiến thức cho các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây, nông sản thực phẩm trên địa bàn Quận trong việc sử dụng và quản lý tài khoản được cấp trên hệ thống hn.check.net.vn của UBND Thành phố; từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn