logo

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 2018

Câu hỏi:

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ thi công chức xã, phường, thị trấn 2018 của Quận BTL mình là bao giờ và ở đâu ạ?

Đinh Thị Mai Anh - 04/02/2018

Câu trả lời:

Chào bạn! Về nội dung bạn hỏi, UBND Quận trả lời cụ thể như sau:

Ngày 01/02/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, ngày 06/02/2018 Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc thu hồi Quyết định số 587/UBND ngày 01/02/2018 phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Vì vậy, khi nào UBND Thành phố ban hành Quyết định chính thức về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, UBND Quận sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển công chức phường.

Trân trọng!

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

hỏi đáp

 

hotline

Đường dây nóng: 024.32242112
Email: td_bactuliem@hanoi.gov.vn

Thư viện ảnh

a1

dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku
Về đầu trang