logo

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

thu phí vệ sinh

Câu hỏi:

dư luận phường minh khai chúng tôi mong muôn: Quận thống nhất trong việc thu phí vệ sinh tại một số quán ăn, nhà hàng... vì hiện chưa có quy định cụ thể để thu tiền, gây khó khăn trong việc thu phí.

trần thu trang - 02/02/2018

Câu trả lời:

Chào bạn! Về nội dung bạn phản ánh, UBND Quận xin được tiếp thu, UBND Quận đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, giải quyết, kết quả như sau:

Từ ngày 01/01/2017, Luật phí và Lệ phí có hiệu lực, HĐND Thành phố đã có Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố trong đó đã bãi bỏ “Phí vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn”. Thực hiện quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu theo đó tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp tiền giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/12/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó xác định giá dịch vụ vận chuyển, thu gom rác thải để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chi trả, cụ thể:

- Đối với các hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, buôn bán, các mặt hàng ăn uống, giải khát, vật liệu xây dựng (gạch, đá, cát, sỏi…), rau, quả, thực phẩm tươi sống, kinh doanh hoa tươi, cơ sở làng nghề

+ Lượng rác thải ≤ 1m/tháng (trên địa bàn phường), mức thu là: 130.000 đồng /hộ/tháng

+ Lượng rác thải > 1m/tháng, mức thu là: 208.000 đồng/mhoặc 500.000 đồng/tấn

- Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán khác: 50.000 đồng/hộ/tháng hoặc 3.000 đồng/hộ/ngày.

Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Công văn số 1583/UBND-TCKH ngày 09/5/2017 quy định mô hình tổ chức thu và chỉ tiêu thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn, theo đó kiện toàn bộ máy và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và UBND các phường thực hiện thu “Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải” đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận rà soát tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại các quán ăn, nhà hàng… trên địa bàn và có Thông báo rõ ràng, cụ thể.

Trân trọng!

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

hỏi đáp

 

hotline

Đường dây nóng: 024.32242112
Email: td_bactuliem@hanoi.gov.vn

Thư viện ảnh

a1

dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku
Về đầu trang