logo

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

tâm linh chùa

Câu hỏi:

Nhân dân phường Đông Ngạc chúng tôi mong muốn: và đề nghị Quận chỉ đạo cơ quan chức năng đề nghị xê dịch vị trí xây dựng Nhà tổ để tránh nóc nhà đối diện chiếu thẳng vào gian giữa (có yếu tố tâm linh và phong thủy) đồng thời có phần diện tích đất phía trong sử dụng vào công tác khác của chùa. trân trọng cảm ơn

nguyễn thị Thùy - 27/01/2018

Câu trả lời:

Chào bạn! Về nội dung bạn phản ánh, UBND Quận xin được tiếp thu và trả lời cụ thể như sau:

Chùa  Liên Ngạc, phường Đông Ngạc là di tích có nhiều giá trị đã được UBND Thành phố Hà Nội xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa tại Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 21/9/2010. Hiện nay, hạng mục Nhà Tổ của di tích còn thiếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Để đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân phường Đông Ngạc, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành các thủ tục có liên quan và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thỏa thuận tu bổ tôn tạo Nhà tổ chùa Liên Ngạc theo đúng quy định. Cụ thể: Ngày 18/7/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản số 4210/UBND-KGVX về việc chấp thuận chủ trương lập dự án tu bổ tôn tạo Nhà Tổ chùa Liên Ngạc; Ngày 28/7/2016, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản số 2518/SVH&TT-BQLDT về việc lập Báo cáo KTKT công trình tu bổ tôn tạo Nhà Tổ chùa Liên Ngạc; Ngày 27/10/2016, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản số 3762/SVH&TT-QLDT về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT xây dựng Nhà Tổ di tích chùa Liên Ngạc.

Tuy nhiện, sau khi thực hiện phá dỡ hạng mục Trụ sở Hợp tác xã cũ (ký hiệu số 07 - Bản vẽ HT:01) thì đại diện Nhà chùa và Tổ dân phố thấy vị trí  tại hồ sơ Báo cáo KTKT đã được phê duyệt không phù hợp với cảnh quan di tích; đồng thời đề nghị dịch chuyển vị trí xây dựng Nhà tổ chùa Liên Ngạc so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (cụ thể điều chỉnh sang vị trí đối diện với hạng mục Nhà Mẫu (ký hiệu 02 - Bản vẽ HT:02); đồng thời, giữ nguyên quy mô, thiết kế tu bổ tôn tạo Nhà Tổ chùa Liên Ngạc theo hồ sơ đã được phê duyệt).

UBND Quận tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân phường Đông Ngạc, UBND Quận sẽ hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố về việc đề nghị điều chỉnh vị trí xây dựng Nhà tổ chùa Liên Ngạc theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số: 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; Thông tư số: 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Quyết định số: 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

hỏi đáp

 

hotline

Đường dây nóng: 024.32242112
Email: td_bactuliem@hanoi.gov.vn

Thư viện ảnh

a1

dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku
Về đầu trang