logo

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

cấp biển số nhà

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Văn Đạo,phường Cổ Nhuế 2. liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận biển số nhà đã thu tiền của dân nhưng thực hiện quá chậm (Biển số đã đóng, tiền đã thu). Tuy nhiên chưa thấy Quận cấp biển số nhà cho các hộ dân dọc đường Phan Bá Vành, phường CN2. kính mong lãnh đạo quận chỉ đạo thực hiện sớm. trân trọng cảm ơn .

nguyễn Văn Đạo - 14/12/2017

Câu trả lời:

Chào bạn! Về nội dung bạn phản ánh, UBND Quận xin được tiếp thu và trả lời cụ thể như sau:

* Về tiến độ cấp GCN biển số nhà trên địa bàn Quận:

Nội dung này, UBND Quận đã tiếp thu, trả lời tại kiến nghị số 6, Báo cáo số 560/BC-UBND ngày 21/11/2017 về tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 của HĐND quận (rà soát đến ngày 20/11/17), cụ thể:

Ngày 24/02/2017, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác đánh số, gắn, duy tu, bảo dưỡng biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng và cấp giấy chứng nhận biển số nhà trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2017. Theo đó, UBND Quận đã giao UBND các phường tổ chức thực hiện công tác theo từng bước với lộ trình thực hiện rõ ràng; từ rà soát, lập danh sách, xây dựng phương án đánh số gắn biển số nhà trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận số nhà.

Tổng số các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận biển số nhà trên địa bàn Quận khoảng 49.625 trường hợp. Năm 2017, UBND Quận đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách cấp giấy chứng nhận biển số nhà đối với 6.626 trường hợp, tăng 160% so với năm 2016 (2.536 trường hợp). Tổng số trường hợp đã được phê duyệt danh sách từ năm 2015 đến nay là 9.610 trường hợp.

Theo kế hoạch, năm 2017, UBND Quận tiếp tục phê duyệt danh sách cấp giấy chứng nhận biển số nhà đối với 1.998 trường hợp, đưa tổng số GCN cấp năm 2017 là 8.624 trường hợp, tăng 230% so với năm 2016. UBND Quận sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận biển số nhà với các hộ đủ điều kiện theo quy định.

* Về việc cấp biển số nhà cho các hộ dân dọc đường Phan Bá Vành phường Cổ Nhuế 2:

Theo Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ trên địa bàn Thành phố tỷ lệ 1/500, trên địa bàn các phường Thụy Phương, Đức Thắng, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phú Diễn, Phúc Diễn có một số khu dân cư được hình thành từ những năm 1990 nằm trong khu vực chỉ giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ (trong đó có các hộ dân dọc đường Phan Bá Vành phường Cổ Nhuế 2). Theo Điểm đ, khoản 2, Điều 2 - Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội: “Không đánh số và gắn biển số nhà cho các loại nhà ở, công trình xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”. Theo quy định tại khoản 3, điều 12 Luật Xây dựng năm 2014, các trường hợp nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực chỉ giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ là thuộc khu vực cấm xây dựng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch dân sự của nhân dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác đánh số, gắn biển số nhà, đính chính sổ hộ khẩu, giấy tờ cá nhân, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản số 4501/UBND-QLĐT ngày 06/11/2017 đề nghị UBND thành phố cho ý kiến về điều kiện đánh số, gắn biển số nhà đối với trường hợp trên. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận sẽ tổ chức thực hiện theo quy định.

Trân trọng!

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

hỏi đáp

 

hotline

Đường dây nóng: 024.32242112
Email: td_bactuliem@hanoi.gov.vn

Thư viện ảnh

a1

dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku
Về đầu trang