Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Chính trị Chính trị

Hội nghị triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2019

(BTLP) Chiều ngày 09/01, UBND Quận tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thu ngân sách; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn Quận.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai các kế hoạch

Tại Hội nghị, đã triển khai các kế hoạch: Kế hoạch thu ngân sách; Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019; Kế hoạch thực hiện triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo Kế hoạch thu ngân sách, đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí (không kể tiền sử dụng đất): Thành phố và Quận giao năm 2019: 2.105,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,2% tổng nhiệm vụ thu trên địa bàn, đây là nguồn thu chủ yếu và có tính ổn định, lâu dài; Thu giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố và Quận giao năm 2019: 731,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 25,7% nhiệm vụ thu trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ thu rất quan trọng của Quận năm 2019, chỉ khi đạt được chỉ tiêu thu này mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Thành phố giao, đồng thời đảm bảo cân đối ngân sách cho chi đầu tư phát triển của Quận, phấn đấu thực hiện năm 2019 đạt 100% kế hoạch Thành phố giao.

Theo kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019 gồm các nội dung: Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án năm 2019 cụ thể như sau: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Quận: Tổng số dự án: 120 dự án (chưa bao gồm 141 dự án đang thực hiện không có trong danh mục kế hoạch năm 2019 do đến năm 2018 đã bố trí đủ vốn và các dự án hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định đầu tư được duyệt mà chưa có quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án). Tổng số kế hoạch vốn giao: 832.260 triệu đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố: 26 dự án với kế hoạch vốn năm 2019: 160.000 triệu đồng.

Đối với các dự án năm 2019 không có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2019 do đã bố trí đủ vốn hoặc hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định đầu tư được duyệt nhưng chưa được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 141 dự án. Đối với những dự án đã hoàn thành: yêu cầu tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Lập, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước 30/3/2019. Đối với các dự án đang thi công yêu cầu đối với các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/4/2019; lập, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước 30/7/2019; các dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi): Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/9/2019; lập, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước 30/12/2019.

Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Quận tham luận

 

Cũng theo Kế hoạch thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, Quận xây dựng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Thành phố giao: 450.000 triệu đồng tập trung vào các dự án: Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long, phường Tây Tựu (vị trí ĐG6A) quận Bắc Từ Liêm, dự kiến thu: 237.420 triệu đồng. Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Quý II năm 2019; Dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long, phường Tây Tựu (vị trí ĐG6B); Dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc.

 

Đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận kết luận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công,.. Đồng thời nhấn mạnh: năm 2019 là năm then chốt hoàn thành việc thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ nhất của quận Bắc Từ Liêm. Đề nghị: các phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác thu ngân sách; công tác đấu giá;..; UBND các phường cần chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai tại các phường. Giao phòng Nội vụ căn cứ các chỉ tiêu, kết quả của các đơn vị thực hiện làm căn cứ chỉ tiêu đánh giá công chức. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã yêu cầu các phòng, ngành, UBND các phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: tiếp tục thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện các giải pháp chủ yếu ngay từ những ngày đầu tháng đầu để hoàn thành các chỉ tiêu; tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời áp dụng các biện pháp để chống thất thu; thực hiện công tác quản lý chặt chẽ đất đai, tập trung công tác đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng,… tăng cường quản lý chi ngân sách; thực hiện các kết luận thanh tra của Thành phố; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đầu tư công cơ bản, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, UBND các phường thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn đối với Chủ đầu tư; thực hiện tốt công tác phối hợp phục sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc phòng chống tham nhũng;.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn