Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 73
Tổng số truy cập: 964509

Quốc phòng - An ninh Quốc phòng - An ninh

Sơ kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an Quận và MTTQ về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

(BTLP) Sáng ngày 29/11, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an Quận tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an Quận và Ủy ban MTTQ Quận về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo Công an Quận; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; lãnh đạo cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể và Công an các phường trong Quận.

Theo báo cáo đánh giá, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ giai đoạn 2013 – 2018, Công an Quận đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các thành viên triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” đạt chất lượng, hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn với thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chuyên đề “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản ở khu dân cư”…Vì vậy tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, tội phạm hình sự và TNXH giảm. Kết quả 163/181 TDP không phát sinh tội phạm; 177/181 TDP không phát sinh người nghiện. Qua thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phường, MTTQ và các đoàn thể Quận và cơ sở đã tham luận nêu lên những kinh nghiệm, kết quả đạt được; những điểm còn tồn tại hạn chế; đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Công an Quận và MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, TTATXH trong tình hình mới đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của Công an và MTTQ Quận trong công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTXH trên địa bàn. Các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, TNXH từ Quận tới cơ sở; không ngừng đổi mới, đa dạng hóa, phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ ANTQ trên địa bàn; Công an và MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, xây dựng lực lượng công an Quận vững mạnh làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTQ, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, 15 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu đã được các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an Quận và MTTQ Quận về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”./.

Tin - Ảnh: Bích Luyện - Hữu Định